Travels of the Solar Wind

NaNoMangO is de stripversie van de NaNoWriMo - National Novel Writing Month. Het komt erop neer om een strip te maken, ofwel een potloodpagina per dag, een geïnkte pagina om de twee dagen, of eentje in kleur om de drie dagen. Dat geeft een behoorlijke tijdsdruk, dus is 't niet de bedoeling dat het perfect is. Zolang je maar tekent!
NaNoMangO stands for National November Manga Month. It is the art equivalent of NaNoWriMo. Basically the idea is to draw 30 pages of sequential art in 30 days.